Система електронного документообігу (діловодства)

Work’sOrganizer

Програма електронного документообігу Work’sOrganizer успішно застосовується в підприємствах для оптимізації діловодства.

Електронний документообіг (діловодство) – можливість для роботи з документацією, яка представлена в електронному вигляді, зі здійсненням концепції «безпаперового діловодства». Ефективне керівництво підприємством перш за все залежить від правильних рішень у постановці задач: якості і оперативності формування, використання, здійснення контролю виконання, пошуку та організації зберігання електронних документів.

Cистема електронного документообігу:

Основною метою системи електронного документообігу є автоматизація обліку документів, формування ефективного середовища функціонування і керівництва підприємства.

Електронний документообіг в кілька кліків

Програмний продукт з електронного діловодства Work’sOrganizer дозволяє:

  • Ведення обліку працівників, їх особистих (зокрема прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані і т.д.) і професійних даних (відділ, до якого належить працівник, посада, на якій він працює, робочий, домашній, мобільні телефони, факс, Skype, ISQ та ін), а також інших додаткових відомостей (наприклад, оцінка працівника, його статус та ін);
  • Організація і планування структури фірми (поділ на відділи і підрозділи, за якими можуть бути закріплені керівники та їх заступники);
  • Ведення електронного документообігу як всередині фірми, так і за її межами (наприклад, через Інтернет), зокрема створення, обробки і впровадження наявних документів в обіг;
  • Контроль і аналіз виконуваних і виконаних робіт зокрема збереження та керування відомостями про поточне виконання кожним працівником власних та делегованих йому завдань), а також майбутнє їх планування;
  • Забезпечення ефективної взаємодії між структурними підрозділами фірми і всіма її працівниками;
  • Також у системі електронного документообігу Work’sOrganizer передбачена можливість ідентифікації користувачів і розподілу їх прав та повноважень щодо створених та існуючих документів і завдань.