Завдання програми електронного документообігу Work’sOrganizer

 • Єдина база документів;
 • Електронний документообіг, діловодство. akrossoft.comЗагальна база електронної кореспонденції і контактів;
 • Автоматизована система по контролю за договорами (рахунками);
 • Контроль виконань і доручень по документах;
 • Система управління проектами і завданнями по проектах;
 • Порядок у документах;
 • Безпечний доступ до документів;
 • Швидкий і легкий пошук інформації;
 • Автоматизація бізнес процесів на підприємстві.

Переваги системи електронного документообігу:

Електронний документообіг, діловодство. akrossoft.com

 • Впровадження системи електронного документообігу дозволяє підвищити ефективність підприємства за рахунок раціональної організації роботи з документами;
 • Автоматизувати бізнес процеси, пов’язані з обміном інформацією між співробітниками;
 • Підвищення прозорості та керованості підприємства;
 • Можливість приймати зважені рішення на основі актуальної інформації;
 • Формалізація вимог до бізнес процесів і їх учасникам;
 • Підвищення якості управління;
 • Зниження ризику витоку інформації.

 

В системі керування електронним документообігом Work’sOrganizer реалізовано:Електронний документообіг, діловодство. akrossoft.com

 • Налаштування будь-якого подання списків документів;
 • Автоматизовані процеси узгодження і затвердження документів;
 • Підтримується розподілене керування документами;
 • Система має гнучкі права доступу;
 • Система легка в налаштуванні і супроводі, немає необхідності залучати IT службу;
 • Залучення до узгодження документів співробітників організації з віддалених філій.