Система «Work’sOrganizer : Корпорація»  містить три модулі:

  CRM 

 

 • ведення обліку працівників, їхніх особистих (зокрема прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані тощо) та професійних даних (відділ, до якого належить працівник, посада, на якій він працює, робочий, домашній, мобільні телефони, факс, Skype, ISQ та ін.), а також інших додаткових відомостей (наприклад, оцінка працівника, його статус та ін.);
 • організації та планування структури фірми (поділ на відділи та підрозділи, за якими можуть бути закріплені керівники та їх заступники);
 • ведення електронного документообігу як всередині фірми, так і за її межами (наприклад, через мережу Інтернет), зокрема створення, обробки та впровадження наявних документів в обіг;
 • контролю і аналізу виконуваних та виконаних робіт (зокрема збереження та керування відомостями про поточне виконання кожним працівником власних та делегованих йому завдань), а також майбутнього їх планування;
 • забезпечення ефективної взаємодії між структурними підрозділами фірми та усіма її працівниками;
 • ідентифікації користувачів та розподілу їх прав та повноважень стосовно створених та існуючих документів та завдань.

Кадровий облік

Призначений для комплексної автоматизації кадрового відділу. Дозволяє вести облік прийому, перекладів, звільнень. Фіксує відвідуваність співробітників, відрядження, відпустки. Забезпечує документування процедури роботи з кадрами, оформлення розпорядчих документів – наказів, складання звітів і ін.

Модуль  «Кадровий облік» володіє такими функціями:
• оформлення трудових договорів,
• Правила внутрішнього трудового розпорядку,
• Штатний розпис з урахуванням класифікатора професій,
• Оформлення змін до штатного розпису,
• Журнал реєстрації наказів по кадровій діяльності,
• Накази з кадрової діяльності (про прийом на роботу, про кадрові переміщення працівників, про звільнення, про надання відпусток, інші накази),
• Особисті картки працівників,
• Журнал обліку руху трудових книжок,
• Табель обліку використання робочого часу,
• Посадові інструкції,
• Журнал реєстрації відпусток,
• Оформлення довідок з місця роботи,
• Інші документи по необхідності.

 Електронний документообіг (діловодство)

Дозволяє:

 • Ведення обліку працівників, їх особистих (зокрема прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані і т.д.) і професійних даних (відділ, до якого належить працівник, посада, на якій він працює, робочий, домашній, мобільні телефони, факс, Skype, ISQ та ін), а також інших додаткових відомостей (наприклад, оцінка працівника, його статус та ін);
 • Організація і планування структури фірми (поділ на відділи і підрозділи, за якими можуть бути закріплені керівники та їх заступники);
 • Ведення електронного документообігу як всередині фірми, так і за її межами (наприклад, через Інтернет), зокрема створення, обробки і впровадження наявних документів в обіг;
 • Контроль і аналіз виконуваних і виконаних робіт зокрема збереження та керування відомостями про поточне виконання кожним працівником власних та делегованих йому завдань), а також майбутнє їх планування;
 • Забезпечення ефективної взаємодії між структурними підрозділами фірми і всіма її працівниками;
 • Також у системі електронного документообігуWork’sOrganizer передбачена можливість ідентифікації користувачів і розподілу їх прав та повноважень щодо створених та існуючих документів і завдань тощо.