“WO: Кадровий облік” призначений для комплексної автоматизації кадрового відділу. Дозволяє вести облік прийому, перекладів, звільнень. Фіксує відвідуваність співробітників, відрядження, відпустки. Забезпечує документування процедури роботи з кадрами, оформлення розпорядчих документів наказів, складання звітів і ін.

kadrovyj1

“WO: Кадровий облік” володіє такими функціями:
• оформлення трудових договорів,
• Правила внутрішнього трудового розпорядку,
• Штатний розпис з урахуванням класифікатора професій,
• Оформлення змін до штатного розпису,
• Журнал реєстрації наказів по кадровій діяльності,
• Накази з кадрової діяльності (про прийом на роботу, про кадрові переміщення працівників, про звільнення, про надання відпусток, інші накази),
• Особисті картки працівників,
• Журнал обліку руху трудових книжок,
• Табель обліку використання робочого часу,
• Посадові інструкції,
• Журнал реєстрації відпусток,
• Оформлення довідок з місця роботи,
• Інші документи по необхідності.

kadrovyj2